Because We Care

When you have a problem, we are the solution.

Müşterilerimizi koruyoruz

buralar hep deneme amaçlı olduğu için siz çok da şeapmayaın

Hizmetler

Ceza Hukuku

İnsan toplumu sosyal barışa ihtiyaç duyar. Sosyal barış olmaksızın toplumların yaşamaları ve varlıklarını devam ettirebilmeleri imkansızdır. Herkesin dilediği ...

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile kurumu insanlıkla aynı tarihi geçmişe sahiptir.İnsanoğlu var olduğundan beri kadın ve erkek maddi ve manevi anlamda birbirinin destekliğine ihtiyaç duymuş…

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul diğer adıyla taşınmaz,bir yerden bir yere taşınamayan,kendisinden kullanma,yararlanma,yatırım gibi fonksiyonlara sahip olan mallardır.Gayrimen…

Marka Hukuku

Günümüzde ekonominin hızla gelişmesi,mal ve hizmetlerin artması nedeniyle piyasada bir malın taklit veya benzerlerinin de yer almasını sağlamıştır.Girişimcileri…

Tüketici Hukuku

20.ve 21.yüzyılda yaşanan fabrikalaşma ve seri üretim anlayışına paralel olarak,işletmelerin piyasalara büyük miktarlarda mal ve hizmet sunumuyla bi…

İş Hukuku

İş hukuku işçilerle işverenler arasındaki iş ilişkilerini ve sonuçlarını düzenleyen kurallar bütünüdür. İş hukukunun temel ögesi işçi olduğundan, insan odaklı…

Senior partner, CEO

Jane Lawson

Jane Lawson is the founder of Godsmen and has also won 90% of law cases fron 2013 to present.
She has been the successful counsel on several ground breaking cases in Indiana, including winning precedent setting cases on child abduction , property division, child alienation and child support.

Why Choose Us

Professional Team

Godsmen is comprised of dedicated lawyers who have experience, creativity and determination.

Community Service

We have volunteered for a variety of causes, including multiculturalism, breast cancer awareness etc.

Great Price

Whatever your plan is, our theme makes it simple to combine, rearrange and.

Great Legal Advice

Our hard work and modern approach to the law give us the edge to help you achieve your goals.

Free Consultation

410-1122 Holmes Ave, Springfield, IL, V6B 5L1

T: 703-856-8468 | F: 703-856-8464 | E: info@godsmen.law